Your browser does not support JavaScript!

Recent

數據載入中...
第15屆理監事名單
             
國立成功大學
社團法人台南市成大高階企業管理學術研究會
第15屆理監事名單
       
       
1 理事長 E107 劉啟光
2 常務理事 E108 陳俊男
  常務理事 E109 方仕豪
4 常務理事 E110 陳定閎
  常務理事 E111 盧威任
6 理事 E91 梁高銘
7 理事 E92 王見福
8 理事 E93 焦經隆
9 理事 E94 蔡雪苓
10 理事 E95 李炳賢
11 理事 E96 黃    碧
12 理事 E97 葉明川
13 理事 E98 郝立賢
14 理事 E99 廖宜銘
15 理事 E100 林彥偉
16 理事 E101 李瑞煌
17 理事 E102 李志恒
18 理事 E103 李佳峰
19 理事 E104 李嘉祥
20 理事 E105 吳彥良
21 理事 E106 李育聰
1 常務監事 A98 黃進發
2 監事 E107 鄧余盛
3 監事 E108 陳素梅
4 監事   林登鴻
5 監事   陳羽湘
6 監事 E107 林世淇
7 監事 E107 林益弘
                                                                              

                                       理事:小計21 名
                                       監事:小計7 名
                                       理監事:合計28 名

 

 

瀏覽數  
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 更換驗證碼